Valuta:

Welkom bij Naturalfreshhair.nl

Klachtenprocedure

Mocht u een klacht hebben over de levering, kwaliteit, hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken via het contactformulier of per email.

Alle klachten zullen door Naturalfreshhair.nl serieus in behandeling worden genomen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. U ontvangt een schriftelijke (via brief of email) ontvangstbevestiging van het binnenkomen van uw klacht. Binnen tien werkdagen nadat wij de klacht in behandeling hebben genomen ontvangt u schriftelijk (via brief of email) of telefonisch bericht van de uitspraak.